Arego
kw:!support_us

Hoppstemne utan tilløp, Stord Idrettspark 17.desember

17.12.2018, kl 17:00-19:00

Hoppstemne utan tilløp, Vikahauganse sportssenter 17.desember.

Øvelsar: Lengde og høgde utan tilløp

Stemnestart: 18:00

Påmelding frå kl 17.30

Klassar: Alle

Kontakt
Kalendar