Arego
kw:!support_us

Informasjon Parkløpet/KM 14.april

13.04.2018 |Nils Hetleflåt

På laurdag 14.april er det klart for Parkløpet og KM i terrengløp ved Stord Golfpark i Prestegardsskogen. Totalt er det påmeldt 219 løparar, kor dei fleste er meldt på i Parkløpet.

Første start er kl.: 13:00 og siste start er kl 15:40, sjå under på tidsskjema

Trykk her for deltakarlista med startrnummer

Trykk her for tidsskjema

Trykk her for å finne heat oppsettet med starttidspunkt

Kontakt
Kalendar