Arego
kw:!support_us

Sterke resultat på Oslekene av Stord utøvarane

26.09.2019 |Nils Hetleflåt

Under helgas arrangement Oslekene oppnådde Stord sine utøvarar mange sterke resultat og alle satte nye personlege rekordar.

Laurdag 21.september: Eirik Natvik (14) deltok på både 60 og 300m, og han vann begge distansar. Tida på 60m vart 7,88 og på 300m kom han inn på 39,93, som er ny personleg rekord og over 1000 tyrvingpoeng. Anna Solheim (15) vann diskos og spyd med resultata 33,35 og 25,13m, medan ho i lengde hoppa 4,03 m og tok tredje plass med det resultatet.

Søndag 22.september: Anna Solheim (15) vann kula med resultatet 10,76m og med det forbetra hosin personlege rekord med 43 cm. På 80m hekk vart det 2.plass på Anna med resultatet 12,61 som er ny personleg rekord med 0,04s medan Sofie Skard (15) sprang inn til 3.plass med tida 12,70 som er ny personleg rekord med 0,15s. Sofie vann høgde med resultatet 1,50m foran Anna som hoppa 1,45 m

Kontakt
Kalendar