Arego
kw:!support_us

Stordleikane 2017, resultat dag 1

11.08.2017

Etter ein dag prega av store mengder nedbør samt ein del vind, er dag ein av Stordleikane 2017 forbi. Det vart likevel god stemning, og mange utøvarar var i sving denne fredagsettermiddagen på Stord stadion. Me ser fram til dagen i morgon, med fleire prestasjonar og forhåpentlegvis litt betre ver! 

Resultat Stordleikane 2017 dag 1

Kontakt
Kalendar