Arego
kw:!support_us

Stordleikane 2021

04.08.2021 |Nils Hetleflåt

Stordleikane vert arrangert 7.-8.august på Stord stadion og her er diverse informasjon om stemnet.

Generell informasjon:

Det er ikkje oppropsfrister på løp, møt 10 min før starttidspunkt ved start. Ved tekniske øvelsar møt 15 min før start på øvelsesstaden.

Ingen foreldre eller trenarar for gå på indre bane, unntak for rekruttar (klassane 6-9 år) kor trenar/foreldre kan følga barna rundt.

Startnummer utdeling er i den nye idrettshallen, opent frå kl 09:00 laurdag og søndag.

Tidsskjema for dei ulike dagane ligg her:

Laurdag 7.august

Søndag 8.august

Startliste for stemnet finn du her:

Startliste Stordleikane

Klubbliste oversikt for stemnet finn ein her:

Klubbliste

Skoreglar:

Dei som deltar i klassane 18 år eller eldre må levere skoskjema og følgja aktuelle skoreglar. Dvs at viss yngre utøvarar startar med deltakarar i G18/19 eller senior må dei følgja desse reglane. Skoskjema må leverast ved henting av startnummer.

Informasjon om praktisering av skoreglar

Skriv ut skoskjema:

Utøvarar pr øvelse i kvar klasse

Utøvarar pr øvelse og klasse

Kontakt
Kalendar