Arego
kw:!support_us

Sunnhordland løpsfest 2024

Stord friidrett ønskjer velkommen til ein skikkeleg løpsfest i Leirvik sentrum laurdag 4. mai 2024. Dei fem første utgåvene av dette arrangementet hadde namnet Sunnhordland Maraton. I 2024 kjem arrangementet i heilt ny drakt, som Sunnhordland løpsfest.

Distansar: 5 km, 10 km, halvmaraton, barneløp og superløp for personar med nedsett funksjonsevne (tidlegare Team PULS).

Start og mål er i Borggata på Vikjo. I 2024 gjeld dette også for 5 km, som tidlegare har hatt start på Kattatveit. Den nye traséen til 5 km vil bli offentleggjort til våren.

Påmeldinga til dei ordinære distansane og superløpet gjer du på EQ Timing.

Påmeldingsskjema til barneløpet finn du her (Google skjema). Barneløpet er ca 450 meter langt, og vil bli delt opp i to startar; ein med foreldrefølge og ein utan.

Merk: I 2024 er alle barneløpa til Stord friidrett gratis å delta på. Skal ein derimot springa ein av dei ordinære distansane, må ein betala vanleg pris. Prisen aukar fire gonger fram mot arrangementet: 27. november, 1. februar, 1. april og 29. april. For dei under 18 stoppar prisauken allereie 27. november.

Facebook-arrangement: Sunnhordland løpsfest 2024

Sjekk Stord friidrett på Facebook for fortløpande nyheiter frå Stord friidrett.

Sjå nettsida til Sunnhordland løpsfest for praktisk informasjon.

 

Kontakt
Kalendar